Δωρεάν Μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 20€

Η ΟΣΤΡΙΑ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με τις αρχές του ΓΚΠΔ 2016/679 και της ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας (Ν 4694/2019 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 5002/2022) όπως κρυπτογράφηση, κωδικοί εισόδου κ.λπ.

Ειδικότερα, η ΟΣΤΡΙΑ επεξεργάζεται νόμιμα προσωπικά δεδομένα πελατών διασφαλίζοντας τη νομιμότητα της επεξεργασίας για σκοπούς πώλησης προϊόντων  και υπηρεσιών και τηρώντας όλες τις αρχές του ΓΚΠΔ και κυρίως την αρχή της λογοδοσίας ενώ δεν χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα της.  

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό συνθήκες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος (φορολογικοί έλεγχοι, απόδειξη συναλλαγής κ.λπ) και μετά τα ανωνυμοποιούμε για στατιστικούς λόγους.

Παράλληλα, η ΟΣΤΡΙΑ  το εκπαιδευμένο προσωπικό της σέβεται και διασφαλίζει τα δικαιώματα των πελατών, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη, φορητότητας των δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, παράλληλα, μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing με αποστολή email privacy@ostriaeditions.com.

Η παρούσα πολιτική υπόκειται σε τακτικές αναθεωρήσεις (τελευταία έκδοση Μάρτιος 2023).