Γεννήθηκε στις 9/2/1984
στη Θεσσαλονίκη.
Έζησε και ζει σε ένα σπίτι όπου
δεν έλλειπαν ποτέ διαφόρων
ειδών βιβλία. Έβγαλε το Ενιαίο
Λύκειο και πέρασε στη Σχολή
Πληροφορικής στις Σέρρες.
Από εκεί γράφτηκε στη σχολή
των πολιτικών έργων υποδομής
στη Σίνδο. Το γράψιμο ήρθε
ξαφνικά στη ζωή του το 2010.
Και από τότε γράφει ανελλιπώς.
Ποιήματα, πεζά κείμενα,
φιλοσοφία, πολιτικά, κοινωνικά
μυθιστορήματα, στοχασμούς και
μικρά αποφθέγματα.