Ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε στη Λάρισα,
όμως ζει με την οικογένειά του μόνιμα στην Κοζάνη, όπου
εργάζεται ως καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης.
Eίναι τακτικό μέλος της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης
και της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Γράφει ποίηση, πε-
ζογραφία και βιβλιοκριτικές πάνω σε έργα άλλων δημιουργών.
Συνεργάζεται με διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα λογοτεχνικά
περιοδικά. Ποιήματά του έχουν αποσπάσει βραβεία σε διά-
φορους πανελλήνιους διαγωνισμούς. Ορισμένα έχουν μετα-
φραστεί στα Γαλλικά.