Η Μαρία Λιάκου γεννήθηκε το 1960.
Σπούδασε Βρεφοκομία και Κοινωνική Εργασία(ΙΑΚΕ).
Εργάστηκε ως Κοινωνική Λειτουργός και Υπεύθυνη της
Υπηρεσίας Ηλικιωμένων-Βοήθεια στο Σπίτι» του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού
Μετείχε σε δράσεις και αποστολές του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας
και του Σώματος Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του ΕΕΣ καθώς και σε
δράσεις εκτάκτων αναγκών (σεισμούς – πλημμύρες-φωτιές κ.α.).
Έχει εργαστεί ως Εκπαιδεύτρια σε διάφορα Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ) και σε επιδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Στέλεχος Σ.Υ.Υ. από το
ΕΚΕΠΙΣ
Μελετάει ελληνική φιλοσοφία και ποίηση.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης.