Ο Δημήτρης Κανώλης γεννήθηκε στο Βραχάτι Κορινθίας στις 9/8/1989. Έχει τελειώσει Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου. Είναι φοιτητής του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει παρακολουθήσει το 10ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό σεμινάριο Εξελίξεις στην Ογκολογία. Έχει βεβαίωση διαδικτυακών μαθημάτων Πλατωνικής Φιλοσοφίας στο mathesis.cup.gr. Είναι μέλος του Σπηλαιολογικού Ελληνικού Εξερευνητικού Ομίλου.