Ευάγγελος Γ. Ηλιόπουλος
Συνταξιούχος Τράπεζα της Ελλάδος
Ποιητής – Writing Coach
Κριτικός Λογοτεχνίας