Δεν ξέρω εάν έχει νόημα να γράψει κανείς
τη μέχρι τώρα βιογραφία του με λέξεις και προτάσειςχιλιοδουλεμένες, έτσι ώστε να στρογγυλέψει τις γωνίες του. Ίσως να είναι περισσότερο αληθινό να γνωριστούμε μέσα στις επόμενες σελίδες κι ας κοπούμε στην κόχη.

Για να μη μακρηγορώ λοιπόν, είμαι ό,τι γράφω…