ΦΑΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
• Καθηγήτρια Αγγλικών
• Εκπαιδεύτρια Καθηγητών
• Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού
• Εικονογράφος εκπαιδευτικού υλικού
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

2007 – μέχρι σήμερα Λαϊκό Πανεπιστήμιο Νυρεμβέργης
• Καθηγήτρια Αγγλικών
• Εκπαιδεύτρια Καθηγητών
• Εξετάστρια Προφορικών για τις εξετάσεις του Cambridge
Πανεπιστήμιο Βαμβέργης
• Εξετάστρια Προφορικών για τις πανεπιστημιακές εξετάσεις DIALANG
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
University of Cambridge
DELTA DIPLOMA (DIPLOMA IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING TO ADULTS)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ στο διαδύκτιο
Pearson Education
• Συγγραφή και εικονογράφηση είκοσι-έξι δραστηριοτήτων για την ιστοσελίδα www.pearsonelt.com
• Συγγραφή και εικονογράφηση του κόμικ “The Unbelievable Language Man” για την ιστοσελίδα www.pearsonelt.com

Macmillan Education
• Συγγραφή και εικονογράφηση τεσσάρων δραστηριοτήτων για την ιστοσελίδα www.onestopenglish.com

Cornelsen Verlag
• Συγγραφή και εικονογράφηση δώδεκα δραστηριοτήτων για το βιβλίο εκμάθησης Αγγλικών Easy English www.cornelsen.de/easy/1.c.3223741.de

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Τέσσερις φορές νικήτρια του διαγωνισμού Lesson Share Competition
του εκδοτικού οίκου Macmillan για την ιστοσελίδα www.onestopenglish.com