Η Άννα Δούλια γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το ίδιο πανεπιστήμιο, στον Τομέα της Θεατρολογίας. Εργάζεται στην Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Παράλληλα απασχολείται ως εξωτερική συνεργάτης εκδόσεων και ερευνητικών προγραμμάτων. Το τελευταίο διάστημα σχεδιάζει την διδακτορική της έρευνα στον τομέα της λογοτεχνίας.