Γεννήθηκε στον Μυστρά Λακωνίας. Ο πατέρας, γόνος μιας μεγάλης και γνωστής οικογένειας των Λαγκαδίων Γορτυνίας. Μωρό ακόμα, μετακόμισε στην Καλλιθέα Αττικής όπου τελείωσε το Γυμνάσιο και άρχισε τον αγώνα επιβίωσης.