Ο Νίκος Δ. Αρβανιτάκης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Σπούδασε Παιδαγωγικά, Ψυχολογία και χρήση Υπολογιστών στα Πανεπιστήμια της Πάτρας και του Λονδίνου. Υπηρέτησε στην Εκπαίδευση, φτάνοντας μέχρι τη θέση του Περιφερειακού Σχολικού Συμβούλου Ιονίων Νήσων. Άλλα βιβλία που έχει γράψει:
Οι Η/Υ στην Εκπαίδευση,
Ες Γην Εναλίαν,
Ο Αδαμάντιος Κοραής και η Παιδεία,
Η Ζωή, πώς θνήσκεις;